Τι θα συμβεί αν ακυρώσω την συμμετοχή μου σε ένα πρόγραμμα;

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της αρχικής κατάθεσης συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?