Υπάρχουν εκπτώσεις στα δίδακτρα των προγραμμάτων;

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει εκπτώσεις της τάξης του 15 % σε όλα τα προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων όπως

  • Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.

Για την εκάστοτε έκπτωση στα προγράμματα που παρέχουμε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ (2610996639, kedivim@upatras.gr) ή να συμβουλεύονται τον κανονισμό σπουδών των προγραμμάτων.

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?