Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει εκτός Πατρών, μπορώ να κάνω χρήση των υπηρεσιών;

Η Κοινωνική Μέριμνα απευθύνεται σε όλες τις πόλεις που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η χρήση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Μέριμνας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν εκτός Πατρών γίνεται εξ’ αποστάσεως, εκτός μεγάλων αναγκών, που το προσωπικό της Κοινωνικής Μέριμνας δύναται να επισκεφθεί τα κατά τόπους Τμήματα, έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?