Πώς μπορώ να προσφέρω ως Εθελοντής;

Η Κοινωνική Μέριμνα έχει ως στόχο την ομαλή ενσωμάτωση όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Καθώς η φύση της παραπάνω στοχοθεσίας είναι κατά βάση κοινωνική και πολύπλευρη, υπάρχει ισχυρό και ενεργό εθελοντικό δίκτυο από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αρωγούς στη δράση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγραφείτε ως εθελοντής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/volunteer-network/.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?