Τι υλικό μπορώ να βρω στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης;

 Η ΒΚΠ έχει ψηφιοποιήσει και ευρετηριάσει περιοδικές εκδόσεις του 19ου και του 20ού αιώνα. Αυτές βρίσκονται στις ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίς. Διαθέτει επίσης ψηφιοποιημένο υλικό με τοπικό ενδιαφέρον και τεκμήρια της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια.

Tags: , , , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?