Ποια είναι η χρονική ισχύς του ακαδημαϊκού email;

  1. Προπτυχιακός φοιτητής: Εφ’όρου Ζωής
  2. Μέλος ΔΕΠ: Εφ’ όρου Ζωής
  3. Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ: Εφ’ όρου Ζωής
  4. Μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, Μόνιμο Προσωπικό): Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα
  5. Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 407, Απ. Ακαδημαϊκής Εμπειρίας : Όσο υπάρχει ενεργή σύμβαση.
  6. Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας: Εφ’ όρου Ζωής
  7. Μεταδιδακτορικός: Εφ’ όρου Ζωής
  8. Συμβασιούχος: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
  9. Επιστημονικός συνεργάτης ή Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?