Πώς αποκτώ ακαδημαϊκό email;

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν λογαριασμό email της μορφής username@upnet.gr . Η υπηρεσία email είναι αυτόματα ενεργοποημένη και οι φοιτητές δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

Για τη σύνδεσή τους στο ακαδημαϊκό email, οι χρήστες χρησιμοποιούν το Upnet Id τους, δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που παρέλαβαν κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα τους. Οι κωδικοί αυτοί ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?