Πώς μπορώ να διαχειριστώ το πανεπιστημιακό μου email;

Το προτεινόμενο και πιο απλό περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το https://webmail1.upatras.gr/ και το https://mail1.upnet.gr/ ανάλογα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που διαθέτετε. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως Microsoft Outlook, Thunderbird, κλπ). Εγχειρίδια και ρυθμίσεις για το ακαδημαϊκό email μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.upnet.gr/email/ .

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?