Προσπαθώ να εγκαταστήσω το Office 365 αλλά δεν δέχεται τα στοιχεία μου (UPnet ID). Τι μπορεί να φταίει;

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αναγνωριστικό σας στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης συνοδευόμενο από το επίθεμα @upatras.gr (Ακόμα και αν διαθέτετε λογαριασμό της μορφής @upnet.gr) για παράδειγμα user@upatras.gr.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?