Πως μπορώ να έχω ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για το Λογισμικό Matlab;

  1. Κατεβάστε το λογισμικό (Μορφή iso) από το Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Κατεβάστε το license file (license.dat) από το σύστημα Mussa.
  3. Ξεκινήστε την εγκατάσταση. Από το πρώτο παράθυρο επιλέξτε I have a File Installation Key και Next
  4.  Στο επόμενο παράθυρο αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next.
  5. Στη συνέχεια εισάγετε το κλειδί που βρήκατε στο σύστημα Software Repository  και πατήστε Next.
  6. Επιλέξτε browse και δώστε την θέση που έχετε αποθηκεύσει το license file license.dat
  7. Επιλέξτε τον φάκελο εγκατάστασης και πατήστε Next
  8. Επιλέξτε ποιο από τα διαθέσιμα components θέλετε να εγκαταστήσετε.
  9.  Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργηθεί συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.
  10. Πατήστε Βegin Ιnstall για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?