Μπορώ να χρησιμοποιώ την βιβλιοθήκη για μελέτη χωρίς να είμαι μέλος της;

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για μελέτη σε όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον δανεισμό του υλικού της ή για κάποιες άλλες υπηρεσίες είναι να είστε μέλος της και να σέβεστε, κατά την επίσκεψή σας, το κανονιστικό πλαίσιο της Βιβλιοθήκης.

Tags: , , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?