Μπορώ να δανείζομαι υλικό της βιβλιοθήκης επιδεικνύοντας την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα;

Όσοι διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να τη χρησιμοποιούν για τον δανεισμό υλικού, εφόσον έχουν προηγουμένως αιτηθεί να γίνουν μέλη της ΒΚΠ.

Tags: , , , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?