Τι προβλέπεται στο νέο νόμο ( Ν. 4957/2022) για την απασχόληση μεταδιδακτορικών ερευνητών;

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?