ΝΕΩΤΕΡΟ- Τι ισχύει για τις αιτήσεις μετακίνησης που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4957;

Σύμφωνα με το άρθρο 463 παρ 8 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄» του Ν. 4957/2022:

    Αιτήσεις μετακίνησης μελών ΔΕΠ που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του ν. 4957, ήτοι έως 21.07.2022, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε, ανεξαρτήτως του σταδίου που βρίσκονται, αξιολογούνται από τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανα και η διαδικασία ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4957.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?