Τι χρειάζεται να καταθέσει κάποιος στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”;

Όλοι όσοι είναι υπόχρεοι, δηλαδή οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι προπτυχιακοί ορισμένων Τμημάτων, θα πρέπει να αναρτήσουν στο “Νημερτής” το ηλεκτρονικό αντίτυπο της εργασίας τους. Μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να καταθέσουν και έντυπο της διατριβής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://library.upatras.gr/support/deposit.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?