Τι ισχύει για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και πώς υποστηρίζεται;

Ισχύουν διαφορετικές πολιτικές και όροι ανάλογα με τον τύπο της εργασίας ή/και της έρευνας, δηλ. αν πρόκειται για διδακτορική διατριβή, δημοσίευση σε περιοδικό, ερευνητικά δεδομένα κ.ο.κ. Η ΒΚΠ σας παρέχει υποστήριξη καθώς και τα μέσα για την υλοποίηση της Ανοικτής Πρόσβασης για κάθε τύπο ερευνητικού αποτελέσματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://library.upatras.gr/openaccess.

Tags: , , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?