Τι πρέπει να γνωρίζω για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ευρωπαϊκά έργα;

Η ΒΚΠ έχει ετοιμάσει έναν οδηγό που εξετάζει κάθε εδάφιο του πρότυπου συμφωνητικού που υπογράφετε ως επιστημονικά υπεύθυνοι για την χρηματοδότηση των ερευνητικών σας έργων στο πλαίσιο του Horizon Europe και δίνει τις απαντήσεις που χρειάζεστε ώστε να είστε απολύτως συμβατοί με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/horizoneurope.

Tags: , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?