Πραγματοποιούνται φοιτητικά πρωταθλήματα;

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ετησίως σε διάφορες διοργανώσεις και σε εσωτερικά, περιφερειακά, πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια φοιτητικά πρωταθλήματα μέσω της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?