Τί περιλαμβάνει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής;

Στον Κανονισμό Διδακτορικών περιλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων και οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?