Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή class Β;

Είναι υπογραφές που αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο. Δυνατότητα έκδοσης έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ φοιτητές κ.τ.λ.). Η ψηφιακή υπογραφή class B χρησιμοποιείται για υπογραφή email ή εγγράφων εντός Πανεπιστημίου Πατρών και δεν αντικαθιστά την χειρόγραφη υπογραφή όπως η  class A ή η e-signature. (Δεν είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ). Για να αποκτήσετε ψυφιακή υπογραφή class Β παρακαλούμε ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες όπως περιγράφονται εδώ https://www.upnet.gr/e-manuals/class-b/

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?