Βρήκα στον κατάλογο το βιβλίο που με ενδιαφέρει αλλά η κατάστασή του είναι “μη δανειζόμενο”. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορώ να κάνω;

Εκτός από το πληροφοριακό υλικό (λεξικά/εγκυκλοπαίδειες/σειρές) που εξ ορισμού είναι μη δανειζόμενο, ορισμένα τεκμήρια που ανήκουν σε δωρεές ή είναι παλαιά και εύθραυστα βρίσκονται σε κλειστές συλλογές. Αν κάποιος επιθυμεί να τα συμβουλευτεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο προσωπικό για ασφαλή επιτόπια χρήση.

Tags: , , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?