Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών;

Για τη χρήση του δικτύου Eduroam πρέπει να διαθέτετε:

  • Ενεργό λογαριασμό Upnet ID.
  • Συσκευή με ασύρματη (WiFi) κάρτα δικτύου.
  • Να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας των σημείων πρόσβασης (access points) του ασύρματου δικτύου.

Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία eduroam για τον λογαριασμό σας. Πηγαίνετε στη σελίδα https://mussa.upnet.gr/user –> Ο λογαριασμός μου –> Οι υπηρεσίες μου –> Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης / EduRoam) : ΟΝ (εισάγετε τον κωδικό σας) –> Αποθήκευση αλλαγών. Στην συνέχεια και ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια της υπηρεσίας όπως φαίνονται στη διεύθυνση https://www.upnet.gr/services/wifi/ .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν σας ζητηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, εισάγετε το όνομα χρήστη με επίθεμα @upatras.gr , π.χ. αν το όνομα χρήστη είναι “user1234”, εισάγετε: “user1234@upatras.gr” (το ίδιο ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Θα πρέπει και αυτοί να επιλέξουν username@upatras.gr ακόμα και αν έχουν email της μορφής @upnet.gr).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?