Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν πληροί το κριτήριο για δωρεάν σίτιση έχει δυνατότητα σίτισης στην Φοιτητική Εστία;

Ναι έχουν δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία όλοι οι προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης να προμηθεύονται κουπόνια  (πληροφορίες στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου, Εστιατόριο).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?