Ερώτηση 5 της Υπεύθυνης Δήλωσης της αίτησης για δωρεάν σίτιση.

Στην ερώτηση 5 της Υπεύθυνης Δήλωσης «Δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό», οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης, θα  πρέπει να τσεκάρουν το πεδίο.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?