Για τους φοιτητές άνω των 25 ετών χρειάζεται να υποβάλλεται το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων;

Όχι.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?