Μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση δωρεάν σίτισης εάν τους λείπουν κάποια δικαιολογητικά στο χρονικό όριο της προθεσμίας των αιτήσεων;

Οι φοιτητές μπορούν να μπουν και να κάνουν την αίτησή τους ακόμα και αν τους λείπουν κάποια δικαιολογητικά.  Η αίτηση θα μπει σε εκκρεμότητα και μπορούν να τα συμπληρώσουν ακόμα και αν λήξει το χρονικό όριο που έχει ορισθεί ως προθεσμία αιτήσεων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?