Οι έγγαμοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό & συζύγου);

Ναι.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?