Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν οι «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS» οι οποίοι θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιό μας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Βεβαίωση από την Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και βεβαίωση εγγραφής τους  στο τμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?