Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται για την δωρεάν σίτιση εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνάει το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό που έχει ορισθεί;

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Φορολογική δήλωση (Ε1) των γονέων (εάν υπάρχουν περισσότερα από 1 προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια, οπότε το ποσό προσαυξάνεται κατά άτομο κατά 5.000 πέραν του αιτούντα).

γ) Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή του αιτούντα φοιτητή οι οποίοι είναι φοιτητές του α΄ κύκλου σπουδών και έτσι το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 για κάθε έναν από αυτούς.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?