Ποιο δικαιολογητικό για την δωρεάν σίτιση θα πρέπει να υποβάλλουν οι «ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» αντί για εκκαθαριστικό σημείωμα;

Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους (Φορολογική Βεβαίωση) και των δύο γονέων στην οποία φαίνεται το εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?