Ποιο δικαιολογητικό θα πρέπει να υποβάλλουν οι «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»;

Βεβαίωση χορήγησης Υποτροφίας του ακαδημαϊκού  έτους  υποβολής της αίτησης, από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?