Που βρίσκεται η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές στην αίτησή τους για δωρεάν σίτιση;

Στο επάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?