Σε περίπτωση που καλυφθούν τα βασικά πεδία των δικαιολογητικών πως οι φοιτητές επισυνάπτουν επιπλέον δικαιολογητικά;

Στο πεδίο «περισσότερα δικαιολογητικά».

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?