Σε ποιες περιπτώσεις για την δωρεάν σίτιση χρειάζεται η φορολογική Δήλωση (Ε1) να υποβληθεί μαζί με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Ε);

Στις περιπτώσεις που οι γονείς του αιτούντα είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, προκειμένου να φανεί ποιος από τους 2 γονείς έχει την οικονομική επιβάρυνση των παιδιών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?