Σε ποιες περιπτώσεις για την δωρεάν σίτιση οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Στις περιπτώσεις που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  υπερβαίνει  το ανώτατο όριο του  ποσού που έχει οριστεί για την δωρεάν σίτιση.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?