Σε ποιες περιπτώσεις για την δωρεάν σίτιση οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Στις περιπτώσεις που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  υπερβαίνει  το ανώτατο όριο του  ποσού που έχει οριστεί για την δωρεάν σίτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και ποιος αριθμός προστατευόμενων μελών.  Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι πάνω από 25 ετών, δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και πραγματοποιεί μόνος του φορολογική δήλωση, δεν  απαιτείται.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?