Στην περίπτωση 2ου γάμου ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν για την δωρεάν σίτιση;

Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση και το εκκαθαριστικό σημείωμα  των νυν συζύγων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?