Στην περίπτωση 2ου γάμου ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν για την δωρεάν σίτιση;

Σε αυτή την περίπτωση αναρτώνται σε μορφή pdf  η  κοινή φορολογική δήλωση (Ε1) και το εκκαθαριστικό σημείωμα  (Ε) των νυν συζύγων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?