Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων, ποια επιπλέον δικαιολογητικά υποβάλλονται για την δωρεάν σίτιση;

Στην περίπτωση  αυτή εάν ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα υποβληθούν  α) φωτοαντίγραφο διαζυγίου,  β) Φωτοαντίγραφο δικαστικής επιμέλειας των παιδιών γ) τη Φορολογική δήλωση (Ε1) του γονέα όπου φαίνεται το προστατευόμενο  μέλος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?