Στις πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποια ηλικία τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη μιας οικογένειας;

Μέχρι 23 ετών και εφόσον είναι εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση (Ε1) των γονέων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?