Τι είναι το «Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου έτους» το οποίο είναι ένα από τα δικαιολογητικά στις αιτήσεις για δωρεάν Σίτιση;

Είναι το έντυπο  “Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε)”  της ΑΑΔΕ,  το οποίο υποβάλλεται και από τους δύο γονείς.  Εάν ο φοιτητής υποβάλλει και δική  του φορολογική δήλωση είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?