Είμαι επιτυχών/ούσα σε τμήμα και δεν έχω κάνει ακόμη εγγραφή. Πως μπορώ να κάνω αίτηση στέγασης?

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση με τον κωδικό υποψηφίου Πανελλήνιων εξετάσεων  και όταν εγγραφείτε  στο τμήμα  να εισέλθετε πάλι στην εφαρμογή και να κάνετε επικύρωση.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?