Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής εισδοχής στη Φοιτητική Εστία?

Η επιλογή των φοιτητών – σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις Εστίες γίνεται από την Εφορεία με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών που είναι αναρτημένος στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?