Ποιες οι προϋποθέσεις επιλογής στέγασης;

Στις Εστίες υποβάλλουν αίτηση στέγασης όσοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Λ.Φ.Ε.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?