Πως ανεβάζω τα Δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στέγασης?

Τα δικαιολογητικά ανεβαίνουν  το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?