Πότε εξετάζονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις στέγασης;

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εξετάζονται εκτός αν η Εφορεία αποφασίσει διαφορετικά λόγω  ειδικών περιπτώσεων, με αιτιολογημένη απόφαση.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?