Πότε υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στην Εστία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στέγασης του Πανεπιστημίου Πατρών https://stegasi.upatras.gr το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής σε θεσμοθετημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?