Υπάρχει δικαίωμα ένστασης μετά από απόρριψη της αίτησης στέγασης?

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων εισδοχής μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?