Εάν η αίτηση για στεγαστικό επίδομα απορριφθεί από το σύστημα μπορεί να γίνει ένσταση και πότε;

Ένσταση μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?