Για φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία όπου «οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού» και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική διασταύρωση των κριτηρίων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος πχ. εισοδηματικό, περιουσιακό κριτήριο, οικογενειακή κατάσταση, μόνιμη κατοικία κ.α., και υπάρχει υποχρέωση του δικαιούχου να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από την αλλοδαπή, αυτά πως υποβάλλονται;

Τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?