Για πόσα έτη χορηγείται το στεγαστικό επίδομα στους προπτυχιακούς φοιτητές;

Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται για τους φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών του φοιτητή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?