Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος δεν επιτυγχάνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι που αφορούν στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ακαδημαϊκής ταυτότητας, που μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Γραφείο Αρωγής της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο τηλέφωνο 215 215 7855 ή μέσω γραπτού μηνύματος στον σύνδεσμο:
https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?